Er 250 kroner i egenandel per barn eller per familie?


En av forutsetningene for å få støtte er at foreldre/foresatte betaler minimum 250 kroner per barn.
Er det et krav at idrettslaget har vært i kontakt med foreldrene før man søker?


Det skal kommuniseres med alle aktuelle foreldre/foresatte, og det er et krav om at foreldre/foresatte betaler minst 250 kroner i egenandel per barn.
Hvor mye kan vi søke om?


For barn og ungdom mellom 6-19 år kan det, per kalenderår, søkes om 1500 kroner til kontingent og 1500 kroner til utstyr. Til sammen 3000 kroner. I tillegg kan det for barn og ungdom mellom 13-19 år, søkes om 1500 kroner til turneringer og arrangementer per kalenderår.
Går klubben selv til innkjøp av eksempelvis utstyr, eller skal vi føre over penger?


Pengene utbetales til klubbens konto, og vi forventer at klubben bistår ved kjøp av utstyr.
Et barn bor i Sarspborg, men er med i et idrettslag i Fredrikstad. Dekker økonomisk inkludering barn som bor i andre kommuner?


Ja, en forutsetning for støtte er at barnet deltar i et idrettslag i Fredrikstad kommune.
Er det midler i idrettsrådet vi kan søke om?


Fredrikstad idrettsråd sørger for kontinuerlig finansiering til dette formålet (økonomisk inkludering). Dere kan også søke om midler til inntil to miljøkontakter, som jobber som bindeledd mellom hjem og idrettslag, i idrettslag med en betydelig andel deltakere med minoritetsbakgrunn. I tillegg kan dere søke om midler gjennom LAM (lokale aktivitetsmidler) til fagansvarlig barneidrett, trenerkoordinator ungdomsidrett, nybegynnertilbud 6-16 år og om midler til grupper for barn og ungdom med særlige behov. Les mer om LAM her: https://www.frid.no/lokale-aktivitetsmidler-lam

Ofte stilte spørsmål