Motta våre nyhetsbrev

November 30, 2019

På bakgrunn av flere debattinnlegg vil Fredrikstad idrettsråd (FRID) med dette komme med en presisering vedr. Arena Fredrikstad. FRID har gitt sin støtte gjennom vedtak på årsmøtet i 20...

November 5, 2019

Idrettsrådets leder John Fredrik Olsen er av Bystyret 17.10.2019 valgt til nestleder i Kontrollutvalget i Fredrikstad kommune for perioden 2019-2023. Dette vervet er ikke forenlig med å...

October 22, 2019

FRID har fordelt årets lokale aktivitetsmidler (LAM-midler), 5 700 671 kr, etter vedtatte fordelingsprinsipper som følger:


Fagansvarlig barneidrett
Denne støtten tilgodeses til en perso...

October 13, 2019

Da var hankøkonferansen for 2019 vel gjennomført. Vi ønsker å takke Hankø hotell, dyktige foredragsholder og ikke minst alle besøkende seminardeltakere for en kunnskapgivende og lærerik...

Eldre innlegg >

Please reload