Årlig møte med politikerne


Mandag 27.10 møtte Frid politikerne til orienteringsmøte om anlegg, utvikling og videre fremdrift mot 2020. Her kan finne Frids presentasjon om anleggsutvikling 2020.

Anleggsutvikling mot 2020 (link)

Videre ble det også rettet oppmerksomhet på Trara prosjektet. Trara prosjektet startet som navnet tilsier, på Trara skole. Med idretten som “metode” har samarbeidet mellom skolen og idrettslagene gjennom Frid, hatt som mål om å etablere varig tilknytning til fritidsamfunnet for elevene. Gjennom sommer og høst har det vært stor deltakelse på idretter som Taekwondo, svømming, fotball, basket, boksing, bryting og skating. Frid registrerer at prosjektet frem til nå, har styrket det sosikulturelle arbeide og flere deltar aktiv i de respektive idrettene. Rektor på Trara skole vurderer proessen som følger med bl.a:

  • De som trenger det mest deltar. Mange “nyankomne” og mange barn som aldri har vært med på fritidsaktiviter før.

  • Formelle aktiviteter stimulerer til uformelle aktivitetene der barn møtes på tvers av bakgrunn, språk og kultur. Stor aktivitet i skolegården på ettermiddagstid.

  • Fantastisk samarbeid med idretten

  • Foreldrene stiller opp. Foreldrene fullroser tilbudet.

Vedlagt kan dere finne presentasjoner av prosjektet og omtale fra rektor ved Trara skole.

anleggsutvikling mot 2020 (link)

Traraprosjektet presentasjon (link)

Rektor vurdering av Trara prosjektet (link)

#politikk #anlegg

3 visninger

Siste innlegg

Se alle

Inkluderingskurs

Inkluderingskurs tirsdag 20. oktober! Fredrikstad idrettsråd (FRID) vil med dette invitere til inkluderingskurs. Tid: 20. oktober kl. 18:00-20:00 Hvem: Miljøkontakter i Fredrikstad Sted: Victoria Hote

Ferie- og høstaktiviteter

På grunn av avlysning av "Barneidrettens dag", har FRID gjenværende midler til inkludering i idrettslag. Disse har vi avsatt til gjennomføring av ferieaktivitet i høstferien, og til andre høstaktivite