top of page
  • Stefan Løkse

Fredrikstad kommune vil investere nærmere 300 millioner til idrettsrelaterte anlegg


Kommunen planlegger de neste 4 årene å bruke nærmere 300 millioner til idrettsrelaterte anlegg. Riktig nok er det bare investeringer i 2015 som er forpliktende, men det signaliserer en vilje til å satse som er spennende. Her er listen over aktuelle anlegg:

  • Trimløype, Bjørndalen- ferdigstillt 2014- 1 mill

  • Lislebyhallen- Under bygging. Ferdig i september 2015- 85 mill

  • Kunstgress, Fredrikstad Stadion. Under bygging, ferdig mars 2015- 12 mill

  • Rehabilitering, Kongstenbadet. Oppstart 2015, ferdig høsten 2016- 95 mill

  • Kunstis, Værste. Ferdigstilles 2015-10 mill

  • Ridesenter, Torslund- Budsjettert 2016/17- 40 mill

  • Arena Fredrikstad- Budsjettert 2018- 25 mill

  • «Barns uterom» - Budsjettert i perioden 2015 – 18 ,- 22 mill

Av dette er ca. 50 millioner statlige tilskudd.

Siste innlegg

Se alle

Innkalling til Årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad Idretts- Og Aktivitetsråd. Årsmøtet avholdes 14. mai 2024 klokken 18:00, i auditorium H113 på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad. Inngang H11 ved kaffe

bottom of page