top of page
  • Stefan Løkse

Klubbtilskudd som før


Vi må bare innrømme det: Vi trodde det var snakk om en reell påplussing av kommunens tilskudd til idrettslagene. I posisjonspartienes forslag til budsjett for Fredrikstad kommune er det plusset på 2 millioner i tilskuddet til idrettslagene. Dette var FRIDs prioriterte ønske i det årlige møte med politikerne 27. oktober. I 2013 gjorde FRID en uformell undersøkelse blant klubber som driver i egne anlegg som viste at disse klubbene hadde kostnader knyttet til anleggsdrift på mer enn 20 millioner kroner. Samtidig var den kommunale støtten på mindre enn èn million. En økning på 2 millioner ville derfor representert en forskjell. Men slik er det altså ikke. Det som har skjedd er at rådmannen i sitt forslag reduserte tilskuddet med to millioner, men politikerne tilbakeførte de samme to millionene til idrettsbudsjettet. Kanskje kan dette kalles «pipelort – penger»? Uansett skuffende at ikke politikerne tar mer på alvor det gapet i kommunal støtte som er blitt mellom idrettslag som driver i kommunale anlegg og de som driver i egne anlegg.

Siste innlegg

Se alle

Innkalling til Årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad Idretts- Og Aktivitetsråd. Årsmøtet avholdes 14. mai 2024 klokken 18:00, i auditorium H113 på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad. Inngang H11 ved kaffe

bottom of page