Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) ble i statsråd 12. desember tildelt


Den samlede tildelingen av spillemidler til NIF for 2015 er som følger: Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt: Kr 130 mill Grunnstøtte særforbund: Kr 232 mill Barn, ungdom og bredde: kr 146 mill Toppidrett: Kr 128 mill Totalt: Kr 636 mill

Les videre her

#støtteordning #politikk #anlegg #barneidrett

7 visninger

Siste innlegg

Se alle

Inkluderingskurs

Inkluderingskurs tirsdag 20. oktober! Fredrikstad idrettsråd (FRID) vil med dette invitere til inkluderingskurs. Tid: 20. oktober kl. 18:00-20:00 Hvem: Miljøkontakter i Fredrikstad Sted: Victoria Hote

Ferie- og høstaktiviteter

På grunn av avlysning av "Barneidrettens dag", har FRID gjenværende midler til inkludering i idrettslag. Disse har vi avsatt til gjennomføring av ferieaktivitet i høstferien, og til andre høstaktivite