top of page
  • Stefan Løkse

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) ble i statsråd 12. desember tildelt


Den samlede tildelingen av spillemidler til NIF for 2015 er som følger: Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt: Kr 130 mill Grunnstøtte særforbund: Kr 232 mill Barn, ungdom og bredde: kr 146 mill Toppidrett: Kr 128 mill Totalt: Kr 636 mill

Siste innlegg

Se alle
bottom of page