top of page
Søk
  • Forfatterens bildeStefan Løkse

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) ble i statsråd 12. desember tildelt


Den samlede tildelingen av spillemidler til NIF for 2015 er som følger: Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt: Kr 130 mill Grunnstøtte særforbund: Kr 232 mill Barn, ungdom og bredde: kr 146 mill Toppidrett: Kr 128 mill Totalt: Kr 636 mill

Les videre her

#støtteordning #politikk #anlegg #barneidrett

7 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page