top of page
  • Stefan Løkse

Over 1500 barn og unge i aktivitet på barneidrettens dag


Barneidrettens dag er et samarbeidsarrangement mellom Østfoldhallene og idrettsrådet i Fredrikstad (FRID). Arrangementet er gratis til alle barn og unge og de har kunnet prøve seg på i alt 26 forskjellige idrettsaktiviteter. Det var ingen terskel for å kunne delta og uten krav til ferdigheter eller til økonomi for å delta på idrettaktivtetene. Arrangementet er et viktig tiltak i inkluderingsarbeid, med idretten som virkemiddel. Idag har vi kunnet telle at over 1500 barn og unge deltok i aktivitet og alle barna som deltok fikk en t-skjorte og diplom.

Idrettsforeningene stilte med instruktører. Alle aktivtetene ble godt besøkt. En stor takk også til Borge ungdomsskole elever som stilte opp som funksjonærer.

unnamed.jpg

Siste innlegg

Se alle

Innkalling til Årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad Idretts- Og Aktivitetsråd. Årsmøtet avholdes 14. mai 2024 klokken 18:00, i auditorium H113 på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad. Inngang H11 ved kaffe

bottom of page