top of page
  • Stefan Løkse

Engasjerte representanter på aktivitetslederkurs i Barneidrett


Frid i samarbeid med Østfold Idrettskrets arrangerte i mars nytt aktivitetsledekurs, med 17 spreke og engasjerte representanter fra 7 klubber. Kurset fordelte seg på to kvelder teori og en lørdag i sal. Målet med kurset er å gi deltagerne kunnskap i det å trene barn og legge til rette for allsidig og variert grunnleggende trening som grunnlag for senere idrettsspesifikke ferdigheter. Dette både gjennom teori og praksis. Deltagerne får kunnskap og barnas rettigheter og hvordan bardeidrettsbestemmelsene påvirker barns deltagelse i konkurranser og andre idrettsarrangement. I tillegg deler man erfaringer med hverandre og diskuterer ulike dilemmaer som man møter på som både trener og forelder i idretten. Takk til alle for innspill og engasjement og lykke til med videre idrettsarbeid.

Cathine Eriksen

Kursholder

Siste innlegg

Se alle

Innkalling til Årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad Idretts- Og Aktivitetsråd. Årsmøtet avholdes 14. mai 2024 klokken 18:00, i auditorium H113 på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad. Inngang H11 ved kaffe

bottom of page