top of page
  • Stefan Løkse

Budsjettmøte med politikerne.


Fredrikstad Idrettsråd har hatt det årlige budsjettmøte med sentrale politikere i kommunen.

Ordfører, 9 av 10 gruppeledere, samt utvalgsledere for kultur, helse og velferd, Oppvekst

og teknist drift, deltok i møtet. Hovedhensikten er å presentere idrettens innspill til

budsjettbehandlingen. Årets prioriterte innspill var en økning av tilskuddet til klubber som

driver i egne anlegg med 2 millioner. På anleggssiden prioriterer idretten nytt ridesenter, en

omfattende plan for rehabilitering av 6 kunstgressbaner og bygging av 5 nye, samt å få på

plass idrettshall i tilknytning til Trosvik skole. Det ble også beklaget at bygging av nye

haller på Trosvik, Lunde og Begby var tatt ut av skolebruksplanen. I den sammenheng ble

det påpekt at erfaringsmessig ville samla anbud både på kunstgress og idrettshaller kunne

representere store besparelser.

Siste innlegg

Se alle

Innkalling til Årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad Idretts- Og Aktivitetsråd. Årsmøtet avholdes 14. mai 2024 klokken 18:00, i auditorium H113 på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad. Inngang H11 ved kaffe

bottom of page