top of page
Søk
  • Forfatterens bildeStefan Løkse

Budsjettmøte med politikerne.


Fredrikstad Idrettsråd har hatt det årlige budsjettmøte med sentrale politikere i kommunen.

Ordfører, 9 av 10 gruppeledere, samt utvalgsledere for kultur, helse og velferd, Oppvekst

og teknist drift, deltok i møtet. Hovedhensikten er å presentere idrettens innspill til

budsjettbehandlingen. Årets prioriterte innspill var en økning av tilskuddet til klubber som

driver i egne anlegg med 2 millioner. På anleggssiden prioriterer idretten nytt ridesenter, en

omfattende plan for rehabilitering av 6 kunstgressbaner og bygging av 5 nye, samt å få på

plass idrettshall i tilknytning til Trosvik skole. Det ble også beklaget at bygging av nye

haller på Trosvik, Lunde og Begby var tatt ut av skolebruksplanen. I den sammenheng ble

det påpekt at erfaringsmessig ville samla anbud både på kunstgress og idrettshaller kunne

representere store besparelser.

#politikk #anlegg

10 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page