Møter i mars


Vi inviterer til følgende i mars.

Vedlagt finner dere følgende invitasjoner:

Det er ingen spesifikk påmelding til disse.

Tirsdag 1. mars

Fagsamling barneidrett.

Klikk her for å se invitasjonen

Vi ber om at denne videresendes til barneidrettsansvarlig i styret.

Onsdag 2. mars

Ledermøte.

Klikk her for å lese invitasjonen

Mandag 5 april

Idrettens foreldrekveld

Klikk her for å se invitasjonen

​​

Onsdag 30. mars

Årsmøte i Fredrikstad Idrettsråd.

Klikk her for å se innkallelsen

Vi håper på bred deltakelse fra klubbene.

#barneidrett #idrettsadministrasjon #fagoppdatering #barneidrett

0 visninger