Innkalling til årsmøte


Vi innkaller herved idrettslagene i Fredrikstad til årsmøte 2015 i Fredrikstad Idrettsråd

Onsdag 30.mars kl.1830 på Rica City Hotell, citystua

Vi utfordrer klubbene til å sette av denne kvelden og møte opp med de representantene de har anledning til å stille med:

lag med inntil 99 medlemmer: 1 representant

lag med 100 - 499 medlemmer: 2 representanter

lag med over 500 medlemmer: 3 representanter

Bedriftsidretten : 12 representanter

Vanlige årsmøtesaker. Saksliste og årsmøtepapirer oversendes bare på mail. Klubber som ønsker sakspapirer i papirutgave må gi beskjed om dette til FRID.

Saker som klubber ønsker behandlet på årsmøtet, må være Idrettsrådet i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Vi vil særlig oppfordre lagene til følgende:

Lag med mer enn èn representant oppfordres til å få med en ungdom

Registrering av representanter fra en ½ time før møtestart.

Se innkallelsen i sin helhet

#idrettsadministrasjon

8 visninger

Siste innlegg

Se alle

Inkluderingskurs

Inkluderingskurs tirsdag 20. oktober! Fredrikstad idrettsråd (FRID) vil med dette invitere til inkluderingskurs. Tid: 20. oktober kl. 18:00-20:00 Hvem: Miljøkontakter i Fredrikstad Sted: Victoria Hote

Ferie- og høstaktiviteter

På grunn av avlysning av "Barneidrettens dag", har FRID gjenværende midler til inkludering i idrettslag. Disse har vi avsatt til gjennomføring av ferieaktivitet i høstferien, og til andre høstaktivite