top of page
  • Stefan Løkse

Søknad om Lokale aktivitetsmidler (LAM)


Fredrikstad Idrettsråd (FRID) skal i høst fordele 4,8 millioner kroner til idrettslagene i Fredrikstad i Lokale Aktivitetmidler (LAM).

Fordelingen skjer etter retningslinjer vedtatt på årsmøtet i FRID 30. april 2016.

Mer inngående informasjon om ordningen, hvilke krav som stilles, samt nedlastbare kontrakter (maler) for de ulike rollene (veileder), finner du her.

Eller gå direkte til søknadskjema her

Frist: 15. september

Siste innlegg

Se alle
bottom of page