top of page
  • Stefan Løkse

FRANK ABRAHAMSEN OGSÅ MED OPPDRAG I FRID.


Frank Abrahamsen blir en viktig mann i Fredrikstadidretten i 2018. Han har allerede i mai vært på FRID - samling for 60 sentrale ledere i barne- og ungdomsidretten og snakket om motivasjon. I følge daglig leder i FRID Svein Femtehjell er han en dyktig og engasjerende foredragsholder. Han kommer tilbake til FRIDs årlige "Hankø - seminar" som en av hovedtalerne og skal her snakke om "Coaching". I desember vil han ha en kurskveld over samme tema for ledere i Fredrikstadidretten.

På årets Hankø - seminar som forøvrig finner sted 14.-15. oktober, vil også Cato Haug være en av foredragsholderne. Han vil for de fleste være kjent som styreleder i Sarpsborg 08. Cato er imidlertid også en profilert idrettspolitiker og vil på Hankø snakke om "Idrettens omdømme, lokalt og sentralt." Ellers blir det også seminarer knyttet til barn/unges medbestemmelse, relasjon trener/utøver og forholdet til flerkulturelle. Seksuell trakassering og mobbing i idrettslaget vil også bli gjenstand for drøfting underveis i et seminar som har hovedtema "Relasjoner i idretten".


Siste innlegg

Se alle
bottom of page