top of page
  • Stefan Løkse

Invitasjon til inkluderingskurs for miljøkontakter


Fredrikstad idrettsråd inviterer til Inkluderingskurset for miljøkontakter.

Kurset hadde tittelen Du&Jag Alfred tidligere.

Kurset består av to deler: mandag 11. Mars og mandag 25 Mars.

For hvem:

Kurset bør tas av alle miljøkontakter, men anbefales også for andre interesserte.

Dersom en klubb skal søke støtte til miljøkontakter over Lokale Aktivitetsmidler (LAM) er det et krav om at alle nye miljøkontakter har gjennomført kursets 2 vedlagte deler. Dette gjelder kun for nye miljøkontakter.

Hvor:

Idrettens hus (Dikeveien 28) møterom A kl. 18.00-21.00

Påmelding gjøres her

Frist for påmelding er Fredag 8. Mars.

Del 1

Tema:

Fokus på barn med ulike utfordringer i hverdagen og inne idrettsaktiviteter.

- Hvordan kan vi sikre at disse barna kan finne sin plass i treningsgruppa og kan vi ha egne miljøkontakter i denne rollen?

- Hva med de barna som trenger ennå mer oppfølging?

- Hvordan kan vi hjelpe disse?

Program:

«Miljøkontaktenes rolle.»

ved Trond Singdahlsen, Trosvik IF

FRID støtter klubbene med midler til miljøkontakter, både i forhold til inkludering av flerkulturelle og barn med særlig behov for oppfølging ellers.

«Barn og unge med atferdsvansker i idretten»

Hvordan sikre at barn og unge med ulike atferdsvansker "får plass" i idretten og blir trygt ivaretatt.

ved Malin Klavenes

«Barn med funksjon nedsettelser i idretten»

ved Hilde Solgaard.

Hva med de som ikke kan fungere i en vanlig treningsgruppe? Utfordringer og muligheter.

Del 2

Tema: Fokus på inkludering av fremmedkulturelle barn og unge. Vi erfarer at idretten er en god arena for aktivitet og sosialt fellesskap, som er med på å inkludere barn, unge og foreldre i det norske samfunnet.

- Hvordan kan vi sikre at disse barna kan finne sin plass i treningsgruppa og hvor miljøkontaktene og andre ”omsorgspersoner” spiller en viktig rolle.

- Hva med de barna som trenger ennå mer oppfølging?

- Hvordan kan vi hjelpe disse?

Program:

Shekoufeh Mohammadi :

” Inkludering - hva betydde det for meg?”

Jorid Bertelsen:

Erfaringer og betraktninger som leder for asylmottaket på Veum.

Mozafar Amini:

”Ungdom i skjæringsfeltet mellom 2 kulturer


Siste innlegg

Se alle
bottom of page