top of page
  • Stefan Løkse

Søknad om Lokale aktivitetsmidler (LAM)


Søknadsskjemaet for Lokale aktivitetsmidler er nå åpen for søknader.

Prinsippene for fordeling av midlene ble vedtatt på FRIDs årsmøte 2017, samt innen rammen av de forutsetninger som Kulturdepartementet og Norges Idrettsforbund har gitt. Styret i FRID vil understreke at tildelte LAM-midler skal gå til klubbens barne-og ungdomsarbeid, ikke til klubbdriften generelt.

Mer inngående informasjon om ordningen, hvilke krav som stilles, samt nedlastbare kontrakter (maler) for de ulike rollene (veileder), finner du her.

Eller gå direkte til søknadskjema her

Frist: onsdag 15. mai.

Siste innlegg

Se alle
bottom of page