top of page
  • Stefan Løkse

Kommende hendelser høst


I disse tider er det mye som skjer. For mange er ferien over, Skolen starter opp igjen, og mange idretter begynner sine sesonger. Dette innebærer også mye informasjon om planer fremover. Vi vil derfor samle FRIDs invitasjoner i denne posten.

ÅRSHJUL. Mye som skjer og mange datoer? Dere kan til enhver tid følge med på frids årshjul på våre sider. https://www.frid.no/aarshjul-fredrikstad-idrettsraad

KOMMENDE HENDELSER

  • Idrettspolitisk debatt

Dato: Tirsdag 20.august 2019 Tid: 1900 -2100 Sted. Litteraturhuset Påmelding: ingen, men signaliser gjerne din ankomst gjennom facebook event: https://www.facebook.com/events/2341030302826589/

Vi oppfordrer klubbenes styrer og medlemmer til å delta på den idrettspolitiske debatten. Les videre om arrangementet og program på våre sider herunder: https://www.frid.no/single-post/2019/08/15/Velkommen-til-folkem%C3%B8te-Idrettens-framtid-i-Fredrikstad

  • Barneidrettens dag:

Dato: Lørdag 07.september 2019 Tid: 1100 -1500 Sted. Østfoldhallen. Påmelding klubb: Påmelding til Barneidrettens dag lenke

Barneidrettens dag er et arrangement som tradisjonelt gjennomføres to ganger i året av FRID, i samarbeid med Østfoldhallene. Bakgrunn for arrangementet må ses i lys av rollen idrettsrådet har, hvor det å sikre best mulig kår for idretten er en av våre viktigste oppgaver.

Barneidrettens dag har over flere år utviklet seg til å bli et bærekraftig og flott arrangement der barn og unge i alle aldre opplever idrettsglede blant et stort utvalg forskjellige idrettsaktiviteter. I februar deltok 24 ulike idrettsklubber, som var med på å skape en idrettsfest for rundt 3000 besøkende. Vi håper på samme oppslutning eller større den 07.september: Deltakende klubber får Kr 3000,- for innsatsen. Klubbene stiller med instruktører.

  • Aktivitetslederkurs:

Dato/tid 12.september - teorikveld kl 18-21 15.september - praksisdag kl 10-16 - husk mat og drikke 18.september - teorikveld kl 18-21 Sted:. Cicignon skole Påmelding: PÅMELDINGSKJEMA og TIDSPLAN

FRID i samarbeid med Østfold idrettskrets inviterer til aktivitetslederkurs i Fredrikstad. Kurset er obligatorisk for fagansvarlige og trenerkoordinatorer, dersom man skal kunne innfri kravene for Lokale aktivitetsmidler.for disse rollene. Kurset går over 3 dager, fordelt på tilsammen 12 timer.

Følgende moduler blir gjennomgått:

Modul 1 – Hva er god barneidrett? Modul 2 – Barns utvikling og læring Modul 3 – Hva kjennetegner en god barneidrettstrener? Modul 4 – Praktiske tips til barneidrettstreneren

  • Hankøseminaret:

Dato: Lørdag 12. oktober og søndag 13. oktober Tid: 1100 -1500 Sted. Hankø fjordhotell

Påmelding for klubbene: Invitasjon og program kommer.

Hold av denne helgen.


Siste innlegg

Se alle

Innkalling til Årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad Idretts- Og Aktivitetsråd. Årsmøtet avholdes 14. mai 2024 klokken 18:00, i auditorium H113 på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad. Inngang H11 ved kaffe

bottom of page