top of page
  • Stefan Løkse

Ny idrettsrådgiver


5. august tiltrådte Morten Engebretsen som ny idrettsrådgiver i Fredrikstad idrettsråd i en 50% stilling. Morten er en erfaren ung mann med allsidig bakgrunn fra både idrettens organisasjonsliv og offentlig sektor. Han har masterutdannelse fra Norges idrettshøgskole og lokal tilknytning til idretten i Fredrikstad.

Fredrikstad idrettsråd er opptatt av vårt samfunnsansvar og Mortens hovedoppgave er å følge opp og videreutvikle det gode inkluderingsarbeidet som i dag utføres av våre klubber.

Fredrikstad idrettsråd ønsker Morten velkommen.


Siste innlegg

Se alle
bottom of page