top of page
  • Stefan Løkse

Velkommen til Hankø 2019!


Fredrikstad idrettsråd har for 25 gang gleden av å invitere til nytt Hankøseminar den 12 til 13 oktober. Temaet for denne flotte idrettshelgen vil være "Gruppedynamikk i Idretten!"

Vi ønsker at dette skal være et inspirasjons og kompetanseseminar, med sentrale tillitsvalgte i styre og stell. Barneidrettsanvarlige og fagansvarlige, barneidrett, og ungdomsleder, miljøkontakter og trenerkoordinatorer er også hjertelig velkommen. Dette er en møteplass for engasjement, kunnskapspåfyll og nettverksbygging, som er viktig for idretten i Fredrikstad. Sammen med våre flotte foredragsholdere, håper vi at DU kan bidra vesentlig til at dette blir et flott seminar.

Deltakeravgift for seminar, bespisning og dobbeltrom kr. 1090.- enkeltrom kr. 1390.- og uten overnatting 790,-

Påmelding gjøres innen 20. september på vår side.

Vi gleder oss til å se deg.

For program, foredragsholdere og påmelding se vår side HER.

----

Så hva innebærer egentlig i begrepet "Gruppedynamikk"?

Alle har et forhold til grupper i ulike sammenheng i jobbsammenheng, skole, idrett, og ellers i våre omgivelsener. Grupper i idretten kobles oftest til lagidretter, men er du like bevisst på vi egentlig jobber i gruppe også når vi driver idividuelle idretter? Visste du at foreldre, hvordan vi oppfører oss, hva vi sier har en stor påvirkning på frafall?

Temaet Gruppedynamikk i idrett ( eller grupperelasjoner om en vil), omhandler hva en gruppe er, hvordan ulike mekasnimer i en idrettsgruppe kan påvirke resultat, og motivasjon, hvordan de utvikles og hvilke mekanismer og prosesser som er avgjørende for å skape gode og effektive grupper. For en livslang oppnå en livslang idrettsglede for alle er gruppedynamikk et sentralt tema.

Temaet skal gi de inviterte bedre grunnlag for å forstå hva som skjer i en idrettsgruppe. Økt forståelse av idrettsgruppens dynamikk skal bidra til at den enkelte og gruppen som helhet vil fungere og prestere bedre, enten det er som klubbleder i et styrerom. fagsanvarlig, trenkoordinator- som har et mer sportslig ansvar, samt miljøkontaktene som har en viktig sosial rolle i klubben.

Gjennom deltakelse i idrett er vi en del av en eller flere grupper. Har du tenkt på hvordan miljøet i disse gruppene er med på å påvirke deg? Og hvordan din deltakelse og atferd påvirker gruppen?

Gruppedynamikk handler om å forstå hvordan grupper fungerer, og inkluderer temaer som hvordan medlemmene samhandler og kommuniserer med hverandre, og hvordan konflikter oppstår og løses. Ved å forstå sentrale prosesser ved grupper vil man lettere kunne påvirke grupper man leder eller er en del av i ønsket retning.

Rune Høigaard

Rune jobber til daglig som Professor i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder (UiA), hvor han også leder forskningsgruppen Sport and Exercise Psychology.

Rune har gjennom mange år jobbet innen tema gruppedynamikk og utvikling innenfor idrett, offentlige og private virksomheter. Har publisert en rekke vitenskapelige artikler innen idrettspsykologi, veiledning og coaching. Runes spesialområder: Coaching og veiledning, prestasjonspsykologi, team-prosesser, utvikling av prestasjonsmiljø.

Martin Kj. Erikstad

Martin jobber som førsteamanuensis i coaching og idrettspsykologi ved Nord Universitet. Han disputerte i 2019 med doktorgraden "Developing Expertise in Football" ved Universitetet i Agder. Martin er medforfatter bak flere publiserte studier innen emnene idrettspsykologi, talentutvikling og gruppedynamikk.


Siste innlegg

Se alle

Innkalling til Årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad Idretts- Og Aktivitetsråd. Årsmøtet avholdes 14. mai 2024 klokken 18:00, i auditorium H113 på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad. Inngang H11 ved kaffe

bottom of page