top of page
  • Stefan Løkse

Invitasjon til ledermøte


Fredrikstad Idrettsråd (FRID) vil med dette invitere til ledermøte

Tid: Torsdag, 06. februar kl. 19:00-21:00

Hvem: Klubbledere i Fredrikstad

Sted: Høgskolen i Fredrikstad, Auditorium - H336. Inngang H11 ved kaffebar på Høgskolen i Østfold. Enden av Gamle Beddingvei på Kråkerøy. inngang H11.

Bakgrunn:

Ledermøtet er et tradisjonelt årlig møte for mer uformelt å kunne drøfte saker som skal

opp på FRIDs årsmøte. Møtet gir derfor viktige innspill til styrets endelige behandling og forslag til årsmøtet.

TEMA

  • Velkommen og orienteringer

  • Anleggsplanen

  • Fredrikstad kommunes strategiplan for Toppidrett

  • - Informasjon om prosessen

  • - Innspill til prosessen

  • Utfordringer for Fredrikstadidretten. Drøfting

Ønsker dere å komme med innspill i møtet er det ønskelig med et signal om dette i forkant, slik at det kan settes av nok tid.

.

Tilbakemelding Tilbakemelding på om din klubb og med hvem som kommer kan sendes til stefan@frid.no, slik at vi vet hvor mange som kommer.

Siste innlegg

Se alle
bottom of page