top of page
 • Sille Kingsrød-Kristoffersen

Dette er de gjeldende tiltakene nå

 • Barn og unge under 20 år kan drive fritidsaktiviteter innendørs og utendørs. De kan også unntas fra anbefalingen om avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Gruppestørrelse på inntil 20 personer både innendørs og utendørs.

 • I de tilfellene aktiviteter kan foregå utendørs, oppfordrer vi til det. Hvis ikke det er mulig, skal de avholdes som vanlig.

 • Kamper, cuper, stevner, etc. er tillatt for barn og unge under 20 år, så lenge alle deltakere bor i samme kommune. Idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune kan ha inntil 50 personer tilstede. For idrettsarrangement inkluderer tallet på 50 spillere, støtteapparat osv.

 • FFKs a-lag kan ha inntil 600 tilskuere på seriekamper.

 • Voksne over 20 år kan drive med fritidsaktiviteter ute i grupper på inntil 20 personer, men må opprettholde en meters avstand.

 • Voksne kan igjen drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og med minst 2 meters avstand. Dette gjelder også gruppetrening på treningssentre.

 • 200 personer på utendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til d, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. Ved arrangementer hvor det er mer enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to (2) meters avstand mellom gruppene. Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem.

 • Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er tillatt (ikke begrensning på 10 personer). (Toppidrett er definert som utøvere som har idrett som hovedinntektskilde, som har et idrettslag som hovedarbeidsgiver, eller som mottar stipend fra Olympiatoppen. Innenfor fotball er unntaket begrenset til de to øverste divisjonene for kvinner og menn).

 • Det er tillatt med utendørs treningskamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, uten publikum til stede.


Treningssentre kan åpent for:

 • Individuell trening for innbyggere med fast bopel i Fredrikstad og Hvaler kommuner.

 • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt, eller i mindre grupper med arrangør.

 • Individuell trening med instruktør, og behandling som det kan bestilles time til.

 • Voksne kan igjen drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og med minst 2 meters avstand. Dette gjelder også gruppetrening på treningssentre.

 • Utendørs gruppetrening med inntil 20 deltakere og minst to (2) meters avstand mellom deltakerne.


Svømmehaller kan også holde åpent.


Arrangement:

Arrangementer innendørs uten faste, tilviste plasser: Inntil 10 personer. Men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune. For idrettsarrangement inkluderer tallet på 50 spillere, støtteapparat osv. Det kun lag fra samme kommune som kan spille mot hverandre. Har laget spillere fra andre kommuner kan de likevel delta.


Arrangementer innendørs med faste, tilviste plasser:

Inntil 100 personer. Alle som ikke er i samme husstand må holde 1 meters avstand.


Arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser:

Inntil 200 personer. Alle som ikke er i samme husstand må holde 1 meters avstand

Arrangementer utendørs med faste, tilviste sitteplasser:

Inntil 200 personer, men 200 personer x 3 kohorter hvis alle i publikum sitter på faste tilviste plasser og det er 2 meters avstand mellom kohortene. Alle som ikke er i samme husstand må holde 1 meters avstand.

bottom of page