top of page
  • morten398

Ferie- og høstaktiviteter

Oppdatert: 22. sep. 2020

På grunn av avlysning av "Barneidrettens dag", har FRID gjenværende midler til inkludering i idrettslag. Disse har vi avsatt til gjennomføring av ferieaktivitet i høstferien, og til andre høstaktiviteter senere. Eksempler på andre høstaktiviteter kan være en åpen dag, en eller flere helger senere i høst. Dette kan alle idrettslag som ønsker å gjennomføre tiltak for inkludering søke på (det gjør ingenting om dere mottok penger til ferieaktivitet i sommer). Søknadsskjema finner dere her.Retningslinjer for tildeling av midler til ferie- og høstaktiviteter.

  1. Tilskudd overføres klubbens konto og øremerkes ferie- og høstaktiviteter, i regi av idrettslaget. Dette kan fordeles på ett eller flere ferie- og høstaktiviteter.

  2. Ferie- og høstaktiviteten skal være gratis for alle barn i aktuell alder, ikke kun for idrettslagets medlemmer.

  3. Tiltak som motvirker/reduserer økonomiske barrierer for idrettsdeltakelse prioriteres, spesielt tiltak rettet mot minoritetsjenter. Tiltak for å øke minoritetsforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag vil også prioriteres.

  4. Tiltaket skal innebære fysisk aktivitet for deltakerne. Tilskudd gis ikke til tiltak av ren sosial karakter.

  5. Det skal serveres frukt/mat til deltakerne.

  6. Ungdomstrenere skal honoreres med minimum 200 kroner per dag.

  7. Etter gjennomført aktivitet skal en rapport sendes FRID. Den skal inneholde:

a) Bruken av midlene:

− Oversikt over antall og type gjennomførte tiltak.

− Oversikt over antall deltakere.

− Omtale ev. særskilte tiltak rettet mot minoritetsjenter.

b) Måloppnåelse:

− Beskrive hvordan målgruppen(e) nås gjennom de tiltakene som gjennomføres.

− Vurdere om tiltaket på sikt virker rekrutterende.


Spørsmål? Ta kontakt med Morten på 47372179 eller morten@frid.no.

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page