top of page
  • morten398

Ferieaktivitet i påska?

Ønsker ditt idrettslag å avholde ferieaktivitet i påskeferien for barn og unge mellom 5 - 19 år? Da kan dere søke oss om midler til gjennomføring! Vi har noen retningslinjer for tildeling og krav til gjennomføring av ferieaktiviteten. Disse ser dere nedenfor.Retningslinjer for tildeling av midler til påskeferieaktivitet.

  1. Tilskudd overføres klubbens konto og øremerkes påskeferieaktivitet, i regi av idrettslaget. Dette kan fordeles på en eller flere dager med fysisk aktivitet.

  2. Påskeferieaktiviteten skal være gratis for alle barn i aktuell alder (5-19 år), ikke kun for idrettslagets medlemmer.

  3. Tiltak som motvirker/reduserer økonomiske barrierer for idrettsdeltakelse prioriteres, spesielt tiltak rettet mot minoritetsjenter. Tiltak for å øke minoritetsforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag vil også prioriteres.

  4. Tiltaket skal innebære fysisk aktivitet for deltakerne. Tilskudd gis ikke til tiltak av ren sosial karakter.

  5. Det skal serveres frukt/mat til deltakerne.

  6. Ungdomstrenere skal honoreres med minimum 200 kroner per dag.

  7. Etter gjennomført aktivitet skal en rapport* sendes FRID. Den skal inneholde:

a) Bruken av midlene:

− Oversikt over antall og type gjennomførte tiltak.

− Oversikt over antall deltakere.

− Omtale ev. særskilte tiltak rettet mot minoritetsjenter.

b) Måloppnåelse:

− Beskrive hvordan målgruppen(e) nås gjennom de tiltakene som gjennomføres.

− Vurdere om tiltaket på sikt virker rekrutterende.


*Det kan hende vi etterspør ytterligere informasjon i etterkant.


Spørsmål? Ta kontakt med Morten på 47372179 eller morten@frid.no.

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page