Fredrikstad Idrettsråd informerer

Koronaviruset har satt sitt preg på Norge og med det idretten. Dette berører naturligvis også idrettslag -og utøvere i Fredrikstad.


Vi har mottatt henvendelse fra klubber i distriktet, som etterlyser hva FRID tenker i denne sammenhengen. Vi jobber i dag med å finne vår rolle i saken, og vil arbeide med dette fremover. Dette gjelder spesielt hvordan vi kan bidra med nyttig informasjon ut til klubbene.


Nå som situasjonen har blitt så omfattende, er det en rekke nasjonale instanser som holder i dette. For idrettens del er det Norges Idrettsforbund som er riktig instans i saken og som fronter våre hensyn. Vi vil derimot arbeide med å samle de tiltak og den informasjonen som kan være til nytte for idretten spesifikt i Fredrikstad.


I første omgang anbefaler vi å følge informasjon hos Fredrikstad kommune, Idrettsforbundet og Folkehelseinstituttets nettsider. Hvert enkelt særidrettsforbund kan også formidle god informasjon knyttet til den enkelte idrett.


Vi henstiller alle til å benytte disse for å få en bedre forståelse for situasjonen og tiltak.


Vi vet at det er flere klubber som den neste tiden skal gjennomføre større arrangement. Dette gjelder både håndballcuper, fotballcuper, samlinger med mer. Vi har forståelse for at situasjonen er vanskelig og at de økonomiske konsekvensene av dette kan bli store.


Er din klubb i en slik situasjon kan FRID være en god sparringspartner ovenfor kommunen, særidrettsforbund og andre. Vi skal prøve å hjelpe!


Til slutt vil vi nevne at skoleelever som er friske skal gå på skolen som normalt og for klubbenes del bør dette sees i sammenheng med ordinær trening. Det er ingen restriksjoner per i dag knyttet til dette.


124 visninger

Siste innlegg

Se alle

Inkluderingskurs

Inkluderingskurs tirsdag 20. oktober! Fredrikstad idrettsråd (FRID) vil med dette invitere til inkluderingskurs. Tid: 20. oktober kl. 18:00-20:00 Hvem: Miljøkontakter i Fredrikstad Sted: Victoria Hote

Ferie- og høstaktiviteter

På grunn av avlysning av "Barneidrettens dag", har FRID gjenværende midler til inkludering i idrettslag. Disse har vi avsatt til gjennomføring av ferieaktivitet i høstferien, og til andre høstaktivite