top of page
  • morten398

Fredrikstad idrettsråd satser på ferieaktivitet

Fredrikstad idrettsråd har i dag sendt ut en kartleggingsundersøkelse om ferieaktivitet i sommer, som skal gi oss informasjon om hvilke idrettslag som ønsker å gjennomføre ferieaktivitet i sommer og deres behov. Informasjonen fra denne undersøkelsen skal vi bruke til å tilrettelegge for ferieaktivitet og markedsføre ferieaktivitetene. Dette gjør vi selvfølgelig med forbehold om at det vil være mulig å gjennomføre ferieaktivitet i sommer.


Det er også mulig å sende inn svarene fra undersøkelsen som søknad om støtte til midler til ferieaktiviteten, slik at det ikke blir dobbelt arbeid senere.


Siste innlegg

Se alle

Innkalling til Årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad Idretts- Og Aktivitetsråd. Årsmøtet avholdes 14. mai 2024 klokken 18:00, i auditorium H113 på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad. Inngang H11 ved kaffe

Opmerkingen


bottom of page