top of page
  • Kristian Smiseth

FRID gir støtte til inkluderingstiltak for barn og unge i idrettslagene i Fredrikstad

Fredrikstad Idretts- og Aktivitetsråd bidrar gjennom søknadsordningen ``Inkludering i Idrettslag`` til at det i Fredrikstad hvert år kan gjennomføres tiltak som fremmer inkludering av barn og unge i idrettsaktiviteter i idrettslagene. Etter gjennomgang av årets søknader har vi gleden av å meddele fordeling av midler til følgende tiltak i regi av idrettslagene:


Idrettsforening

Tiltak og aktivitet

Fredrikstad Bryteklubb Atlas

Ukentlig treningstilbud og møteplass for flyktninger med familier fra Ukraina og andre land

Gamle Fredrikstad Golfklubb

Gratis ferieaktivitet og Åpen og gratis trening for alle mellom 9 og 17 år hver torsdag i ukene 18-25 og 33-41

Nedre Glomma Turnforening

10-ukers treningstilbud til ukrainske flyktninger på Active Center

Nedre Glomma Turnforening

Sommercamp i uke 26

Borge Turnforening

Ukentlig aktivitetstilbud for minoritetsspråklige jenter

Rolvsøy Idrettsforening

Gratis aktivitet i to dager med Åpen Hall i Østfoldhallen, 1 dag i høstferien, tirsdag 01.10.2024, og 1 dag i vinterferien, tirsdag18.02.2025

Rolvsøy Streetbasketballklubb

Gratis Åpen Hall hver helg med tilbud innen allidrett i tillegg til basketball

Selbak Turn-Og Idrettsforening

Gratis ferieaktivitet på Selbak Stadion i uke 26

Trosvik Idrettsforening

Gratis feriefotball på Trosvikbanen i uke 26

Rolvsøy Idrettsforening

Gratis Gøy med Ball på Rolvsøy Arena i uke 26

Fredrikstad Basketballklubb

Gratis sommer camp en uke i juni og en uke i august

Lervik Idrettsforening

Gratis aktivitetsuke hos Lervik IF i uke 26


Siste innlegg

Se alle

Innkalling til Årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad Idretts- Og Aktivitetsråd. Årsmøtet avholdes 14. mai 2024 klokken 18:00, i auditorium H113 på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad. Inngang H11 ved kaffe

Comments


bottom of page