top of page
  • Stefan Løkse

Idrettsklubbene samlet til kunstgressmøte

I kveld (torsdag 05.03) var FRID, Rolvsøy IF, Begby, GresvikIF, Kråkerøy IL, Trosvik IF og virksomhet Idrett v/Stian Eriksrud samlet for å drøfte kunstgressplanens fremdrift, problemstillinger og løsninger.

I 2020 er det i kommunen budsjett og handlingsplan, satt av penger til å rehabilitere tre kunstgressbaner, Kråkerøy, Rolvsøy og Begby. Disse er prosjektert og klare for bygging i mars – april, med ferdigstillelse senest mai 2020.


Samtidig med at prosjekteringene for nyetableringene på Gresvik, Begby og Trosvik er ferdigstilt mer eller mindre, har nå også prosjekteringen av kunstgressarenaen på Kongsten startet opp. Det var forventet at man skulle klare å etablere tre nye baner i 2020. Dessverre ble dette ikke fulgt opp i investeringsplanen, da midlene heller ble plassert i 2021. For øvrig var det kun satt av nok til å bygge 2/3 av banene. På bakgrunn av dette ble det gjennomført flere møter rett før jul, blant annet med den politiske posisjonen sammen med aktuelle klubber, hvor man ba om at dette skulle revurderes i investeringsplanen.

Dessverre nådde man ikke opp.


Fredrikstad Idrettsråd jobbet også (etter anbefaling fra klubbene) med mulighetene for å ta opp saken i juni igjen, men vi har fått beskjed om at man ikke bør anlegge baner på høsten (etter dårlige erfaringer) så er det først i desember det igjen er aktuelt å løfte saken.

Derimot har man fått gode signaler på at planen skal følges videre inn i 2021 og det som er vedtatt skriftlig – alle tre etableringene skal gjennomføres – vil bli fulgt opp økonomisk.

Siden dette ikke er noen garanti, vil Fredrikstad Idrettsråd jobbe systematisk med budsjettarbeidet til høsten for å sikre dette.


Takk til deltakende klubber og Stian Eriksrud.


Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page