top of page
  • Stefan Løkse

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Fredrikstad Idrettsråd

Oppdatert: 25. apr. 2020

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Fredrikstad idrettsråd. Årsmøtet avholdes 04.05.2020, Kl. 18:00. Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. Klubbene bes om å registrere sine representanter innen 27.04.2020 her (Påmelding). Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet. Det sendes det ut en lenke til de påmeldtes e-postadresse, slik at de får tilgang til møtet, For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her. Det gis kun adgang til å fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv. Endringsforslag som et medlem ønsker behandlet, ønskes sendt til styret senest 27.04.2020 etter følgende mal: Forslagsskjema. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre hjemmesider www.frid.no Klubbene kan delta med representanter etter følgende skala:

lag med inntil 99 medlemmer: 1 representant lag med 100 - 499 medlemmer: 2 representanter lag med over 500 medlemmer: 3 representanter Bedriftsidretten : 12 representanter Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Stefan Løkse kontaktes på 95071972 eller pr. e-post stefan@frid.no

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page