top of page
  • morten398

Julehilsen fra Fredrikstad idrettsråd

Oppdatert: 26. des. 2020

Daglig leder Stefan Løkse ønsker idretten, kommunen og andre samarbeidspartnere god jul og godt nytt år.Kjære idrettsvenner,


2020 går mot slutten, og vi legger snart bak oss et annerledes år. Det har vært et kontrastfylt år for FRID og våre idrettsklubber, like mye som for resten av samfunnet. Året har påvirket idretten på mange måter, etter utbruddet og nedstengningen som fulgte i mars. Styrerommene ble på kort tid byttet ut med kjøkkenbord, og idrettsvenner har vi i stor grad sett på digitale plattformer.


Som følge av nedstenging har idrettsklubbene i Fredrikstad selvsagt blitt hardt rammet av koronakrisen. Nedstenging av idrettsaktivitet har naturligvis en rekke økonomiske og helsemessige konsekvenser. Konsekvensene av inaktivitet er godt dokumentert. Fredrikstad kommunes kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka viser at bare én av tre oppfyller Helsedirektoratets minimums anbefalinger for fysisk aktivitet. For ungdomsskoleelever er vi litt mer aktive enn landsgjennomsnittet, og trenden er økende.


Derfor er det viktig at vi framover kan tenke i tråd med kommunens visjon om å få "flere aktive, enda lengre og oftere". Med over 100 idrettsklubber i Fredrikstad, hvor egenartene er like forskjellige som antallet, er dette en krevende oppgave for FRID, kommunen og NIF sentralt. Samtidig har vi sett den styrke og ressurser som ligger i idrettsklubbene. Evnen til å finne muligheter for å opprettholde aktivitet gleder og motiverer alle oss i FRID hver eneste dag. Som Fredrikstads desidert største frivillige bevegelse, er de frivillige personene i idrettslagene og deres innsats og kompetanse til å finne løsninger helt avgjørende for Fredrikstad i et samfunnsperspektiv. Deretter er det viktig for FRID å samle innspill, forslag til løsninger og formidle retning til våre politikere, i samarbeid med kommuneoverlegene og ulike etater i kommunen. Sammen finner vi gode løsninger.


Politisk har idretten gjennom NIF sentralt og FRID lokalt, jobbet aktivt for å finne løsninger, økonomiske krisepakker og gjennomslag for de lokale vedtatte anleggs- og handlingsplaner. NIF sentralt har forhandlet frem 3 krisepakker. Samtidig vet vi at pakkene som ble forhandlet fram ikke hjalp alle klubbene i tilstrekkelig grad, var for små, eller kom for sent. Spesielt har ikke den økonomiske støtten vært dekkende for tapte kontingen- og treningsavgifter m.m. Lokalt har FRID vært spente på om vi har nådd gjennom trykkbølgen når alle sektorer opplever krisen samtidig. Da er det ekstra gledelig å melde at FRID lokalt, har fått gjennomslag for alle våre vedtatte framlegg (vedtatte planer). Et godt samarbeid, med en balanse av krav, opplever FRID at samarbeidet med kommunen og politikere er godt. Leder av Kultur- og miljøutvalget (KMU) skal ha stor takk for å være lyttende både på og utenfor “banen” (arbeidstiden).


Her er noen av de viktigste:


Investeringsbudsjettet for anlegg i 2021

  • Idrettshallen på Trosvik (brutto kr. 111,9 millioner).

  • Kunstgressbane på Trosvik (brutto kr. 14,5 millioner).

  • Kunstgressbane for FFK (brutto kr. 2,5 millioner).

  • Prosjektering av Kunstgressarena på Kongsten for fotball, baseball og amerikansk fotball (brutto kr. 0,5 millioner). Dette er midler som gjør det mulig å opprettholde fremdriften for realisering i 2022.

Investeringsbudsjettet for anlegg i 2022

  • Kunstgressbane på Begby (brutto kr. 14,5 millioner).

  • Kunstgressbane på Gressvik (brutto kr. 11,5 millioner).

  • Ridesenter på Bekkevold (brutto kr. 71,2 millioner)

Driftstilskudd 2021

  • FRID fikk økt sitt driftstilskudd med 150 000 kroner og berømmer KMU for å imøtekomme FRIDs søknad om økt driftstilskudd. Samtidig var det betenkelig at midlene skulle tas fra idrettslagene, og tildeles FRID og øvrig råd. Det var derfor svært gledelig at det ble fattet vedtak om å tilbakeføre deler av tilskuddet med 150 000 kroner etter strålende innsats på kort tid av sentrale politikere. Dette er viktige midler for våre klubber med klubbeide anlegg.


For mange har 2020 også vært året da mange kan ha følt på ensomhet og det å stå utenfor. Ingen av oss så for oss at mesteparten av året skulle tilbringes tilnærmet uten fysiske møter. FRID har som et av våre viktigste samfunnsoppdrag i mange år, hatt ekstra fokus på inkludering av barn og unge. Vi jobber daglig med å forebygge ensomhet og utenforskap, deriblant gjennom prosjektene økonomisk inkludering og idrett/skole.


Nylig er det valgt å gi støtte til et integreringsprosjektet i Trosvik IF, hvor ungdom med minoritetsbakgrunn skal bli trenere under veiledning av voksne med gode holdninger. Et av målene her er å beholde ungdommen i klubben, hvor ungdommen skal være en synlig og god rollemodell for de yngre barna, og utvikle klubben på et område som ikke har fokus fra tidligere.


Styret i FRID gjør en stor og viktig strategisk innsats på vegne av idrettsklubbene. Og jeg vil takke både de og våre ansatte som står på hver dag for at FRID skal oppfylle sine funksjoner. Starten på 2021 vil være svært lik for mange av oss, med restriksjoner og en vekslende koronabølge. Vi vet fortsatt ikke de langsiktige konsekvensene for idretten hva gjelder medlemstall, men FRID registrerer er at det fortsatt legges ned et betydelig arbeid i klubbene som nevnt tidligere. Jeg vil derfor sende en takk til alle dere som gjør sitt ytterste for å holde hjulene i gang for fredrikstadidrettens 25 000 medlemmer.


På vegne av FRID ønsker jeg en god jul og et godt nytt år.


Stefan Løkse

Daglig leder

Fredrikstad idrettsråd


Siste innlegg

Se alle

Innkalling til Årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad Idretts- Og Aktivitetsråd. Årsmøtet avholdes 14. mai 2024 klokken 18:00, i auditorium H113 på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad. Inngang H11 ved kaffe

Comments


bottom of page