top of page
  • Stefan Løkse

Lokale aktivitetsmidler (LAM)- Søknadssportalen er åpnet.

Hvert år har Fredrikstad Idrettsråd (FRID) gleden av å fordele lokale aktivitetsmidler (LAM). I 2020 fordelte FRID 5,7 millioner kroner til idrettslagene i Fredrikstad.


Fordeling vil skje innen rammen som Kulturdepartementet (KUD) og Norges Idrettsforbund (NIF) gir, samt lokale vilkår vedtatt av årsmøtet. Alle registrerte idrettslag som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12 år og / eller 13-19 år får automatisk tildelt midler gjennom hodetilskudd. Styret i FRID vil understreke at tildelte LAM-midler skal gå til klubbens barne- og ungdomsarbeid, ikke til klubbdriften generelt.


Mer inngående informasjon om ordningen, hvilke krav som stilles (veileder), finner du her


Eller gå direkte til søknadskjema her

bottom of page