top of page
  • Stefan Løkse

Lokale aktivitetsmidler (LAM)- Søknadssportalen er åpnet.

Hvert år har Fredrikstad Idrettsråd (FRID) gleden av å fordele lokale aktivitetsmidler (LAM). I 2020 fordelte FRID 5,7 millioner kroner til idrettslagene i Fredrikstad.


Fordeling vil skje innen rammen som Kulturdepartementet (KUD) og Norges Idrettsforbund (NIF) gir, samt lokale vilkår vedtatt av årsmøtet. Alle registrerte idrettslag som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12 år og / eller 13-19 år får automatisk tildelt midler gjennom hodetilskudd. Styret i FRID vil understreke at tildelte LAM-midler skal gå til klubbens barne- og ungdomsarbeid, ikke til klubbdriften generelt.


Mer inngående informasjon om ordningen, hvilke krav som stilles (veileder), finner du her


Eller gå direkte til søknadskjema her

Siste innlegg

Se alle

تعليقات


bottom of page