top of page
  • Stefan Løkse

Lokale aktivitetsmidler (LAM)- Søknadssportalen er åpnet.

Oppdatert: 26. jun. 2023

Hvert år har Fredrikstad Idretts- og Aktivitetsråd (FRID) gleden av å fordele lokale aktivitetsmidler (LAM). I 2022 fordelte FRID 6,5 millioner kroner til idrettslagene i Fredrikstad.


Fordeling vil skje innen rammen som Kulturdepartementet (KUD) og Norges Idrettsforbund (NIF) gir, samt lokale vilkår vedtatt av årsmøtet. Alle registrerte idrettslag som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12 år og / eller 13-19 år får automatisk tildelt midler gjennom hodetilskudd. Styret i FRID vil understreke at tildelte LAM-midler skal gå til klubbens barne- og ungdomsarbeid, ikke til klubbdriften generelt.


Søknadskjema og mer inngående informasjon om ordningen er sendt til klubbenes hoved e-postadresse registrert i sportsadmin.

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page