top of page
Søk
  • Forfatterens bildeSille Kingsrød-Kristoffersen

Nasjonale koronatiltak forlenges til 14. april - dette gjelder for Fredrikstad nå


  • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med ett unntak, se under). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser og trening (og prøver for kor, korps og teater).

  • Det blir tillatt med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.

  • Svømmehaller holder stengt.

  • Treningssentre holder stengt.

Regjeringen har innført ekstra strenge tiltak i Viken, inkludert Fredrikstad.

Skal man gjennomføre et arrangement, gjelder følgende nasjonale regler:

  • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute (med unntak av begravelser og bisettelser).

  • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Vi minner også om at man skal bruke munnbind på steder hvor det ikke er mulig å holde to meters avstand.

45 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page