• Jon-Erik Bergh

PRESSEMELDING FRA FREDRIKSTAD IDRETTSRÅD

Oppdatert: 3. feb. 2020

Holder fokus på aktiviteter for barn og unge


I lys av de siste dagers oppslag i Fredriksstad Blad og på f-b.no, er det behov for å informere våre klubber og alle som er engasjert i lokalidretten i Fredrikstad, og gjennom det har et forhold til Fredrikstad Idrettsråd.


Styreleder Liselotte Verbeek beklager situasjonen som har oppstått, der hvor to av styremedlemmene, Nils Malcolm og Stine Christensen, har trukket seg. I etterkant av at de tok denne beslutningen har hun snakket med begge disse to, samt flere i det sittende styret og personer i staben på FRID, for å rede ut situasjonen.


Styrelederen sier det er helt avgjørende for FRID å ha et godt omdømme blant idrettslag og foreninger i distriktet.


- Det er mange mennesker som jobber frivillig og står på hardt for at barn og unge i kommunen skal kunne ha et godt aktivitetstilbud. Vår jobb er å sikre at de skal ha gode rammevilkår og oppleve et godt samarbeid med FRID og våre ansatte. Vi har alle en felles interesse i at det går bra med idretten i Fredrikstad, sier Verbeek.


Styrelederen bekrefter at det foreligger enkelte utfordringer i organisasjonen som de jobber aktivt med og har gjort det en stund.


- Vi har tett oppfølging med de ansatte. Vi gjennomfører medarbeidersamtaler og samler inn dokumentasjon med fokus på arbeidsmiljøet i FRID. Dette arbeidet er viktig for oss, men jeg verken kan eller vil kommentere noe som berører personalpolitiske forhold, sier Verbeek.


Idrettsrådet har en rekke pågående og planlagte aktiviteter som angår mange barn og unge, trenere og tillitspersoner i idrettslagene.


- Derfor vil jeg presisere at alle FRIDs aktiviteter og andre organisatoriske oppgaver går som planlagt. Vi gjennomfører alt som ligger i vårt aktivitetsårshjul, vi fordeler de økonomiske midlene som skal til idrettslagene, og vi kjører på med skole/idrettsprosjektet og Inkluderingsprosjektet. Neste ukes Barneidrettsdag i Østfoldhallen går også av stabelen som planlagt. Situasjonen som har oppstått vil ikke påvirke den daglige driften. FRID har et viktig samfunnsoppdrag og det mister vi ikke fokus på, sier styreleder Liselotte Verbeek.


Vi jobber for et godt omdømme hos kommunen, idrettskretsen, fylket, bedriftsidretten og NIF.


FRID avholder sitt årsmøte 2. mars.


For ytterligere opplysninger:

Liselotte Verbeek, styreleder FRID

Mobiltelefon: 934 62 133


194 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

De lokale tiltakene og anbefalingene er oppdatert

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser og treninger. Dette er unntakene: Det er tillatt med utendørs idretts