top of page
  • Sille Kingsrød-Kristoffersen

Regjeringen letter på tiltakene for barn og unge

Oppdatert: 20. jan. 2021

OBS! Fredrikstad kommune vil komme med nye retningslinjer torsdag 21. januar. Disse kan være strengere enn de nye nasjonale retningslinjene, som presenteres nedenfor.En pressemelding fra regjeringen den 18. januar viser til at de strenge smittevernstiltakene videreføres, men gir noen lettelser for barn og unge. Det nasjonale tiltaksnivået og anbefalingene rundt fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Man bør fortsatt begrense sosial kontakt, men de små endringene og de nye anbefalingene gjør det lettere for barn og unge å være i aktivitet og deltakelse.

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt)

  • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

  • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene. (Nytt)


Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page