top of page
  • Sille Kingsrød-Kristoffersen

Regjeringens plan for gjenåpning - slik vil det være for idretten

Gjenåpningsplanen planlegges ikke etter konkrete datoer. Før det blir aktuelt å gå fra ett trinn til et annet, vil det bli gjort vurderinger basert på tre sjekkpunkter:

- Smittesituasjon og sykdomsbyrde - Kapasitet i helsetjenesten - Vaksinasjon

Selv om det kommer lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene, vil det fortsatt være nødvendig å slå ned lokale utbrudd med lokale eller regionale tiltak. Folk må derfor være forberedt på at det kan bli enda større forskjeller på smitteverntiltakene i ulike deler av landet.


Fire trinn:

For å ha kontroll vil det være behov for å se resultater av hvert trinn, før man kan gå videre til neste. Det er smittesituasjonen som bestemmer fremdriften. For å ha nok data til å bestemme dato, må det gå om lag tre uker mellom hvert trinn.


Trinn 1: Breddeidretten og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter. Unntak fra 1 meters regelen. Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idrettsarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune. Inntil 100 på innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.

Utendørs er grensen 200, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.. Dersom barn og unge trener i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det. Barn og unge under 20 år som driver med aktiviteter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i arrangementer utendørs som samler deltakere fra samme krets eller region der region brukes som geografisk inndeling. Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

Offentlige arrangementer

Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idrettsarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune.

Inntil 100 på innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser. Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.Trinn 2:

Breddeidretten og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer som samler deltakere fra samme kommune med inntil 100 personer (i hovedsak barn og unge) innendørs. Voksne bør ikke drive med organisert aktivitet med flere enn 20 personer innendørs og utendørs. Oppfordre til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Offentlige arrangementer

Maks 20 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune.

Inntil 200 på innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser. Utendørs gjelder samme antallsbegrensning som i forrige trinn. Arrangere utendørs heller enn innendørs.Trinn 3: Breddeidretten og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer både innendørs- og utendørs på tvers av kommunegrensene. Antall deltakere vurderes fortløpende. Voksne: antall deltakere vurderes forløpende. Oppfordre til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Offentlige arrangementer

Vil bli vurdert fortløpende. Arrangere utendørs heller enn innendørs.Trinn 4:

Breddeidretten og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år: antall deltakere vurderes fortløpende Voksne: antall deltakere vurderes forløpende

Offentlige arrangementer

Vil bli vurdert forløpende.

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page