top of page
  • morten398

Søk om penger til høstferieaktivitet!

Trenger dere penger for å kunne gjennomføre ferieaktivitet i høstferien?

Fredrikstad kommune har satt av midler til gjennomføring av ferieaktiviteter i høstferien. Dersom dere ikke allerede har fått tildelt midler gjennom denne tilskuddsordningen (Lokale prosjekter mot barnefattigdom) til høstferieaktivitet, er det nå mulig å søke om midler. Send i så fall en epost til Erik Kruse med 1) kort beskrivelse av tiltaket/aktiviteten, 2) informasjon om når og hvor aktiviteten vil være, 3) informasjon om mål- og aldersgruppe, 4) hvordan dere vil organisere arbeidet og 5) et enkelt budsjett over utgifter. Dere trenger ikke skrive noen lang søknad. På samme måte som «det vanlige» tilskuddet kan dere søke om opp til 25.000 kr.


Kontaktinformasjon Erik:

Tel: +4769306124


Søknadene vurdes etter disse prinsippene:

  • Tiltak/prosjekter bør passe inn i en helhet og sammenheng.

  • Tiltak/prosjekter bør ha en faglig/kunnskapsbasert begrunnelse.

  • Tiltak/prosjekter bør være basert på kunnskap om hva målgruppen ønsker.

  • Tiltak/prosjekter kan i hovedsak være kompenserende, men det er ønskelig at de også har et fokus på å skape endring i et lengre tidsperspektiv.

  • Tiltak/prosjekter bør stimulere til samskaping mellom kommunen, frivillighet og/eller ideelle aktører.

  • Tiltak/prosjekter bør være bærekraftige over tid. I denne sammenhengen betyr det at tiltakene ikke er avhengig av store overføringer fra kommunen. Slike tiltak vil kunne føre til en forventning og etterspørsel som kommunen på sikt ikke kan innfri.

  • Tiltak/prosjekter bør være universelt innrettet, gjerne med en aktiv rekruttering på selektivt nivå. Dersom tiltakene ikke er det, er det krav om en faglig begrunnelse for hvorfor og hvordan man vil motvirke eventuell stigmatisering ved deltakelse.

  • Det forutsettes at støtten det søkes om inngår i et helhetlig perspektiv om inkludering og deltakelse for alle. Offentlig virksomhet og sivilsamfunnet har et felles samfunnsansvar for å bidra til færrest mulige barrierer for deltakelse i samfunnet.

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page