top of page
  • Stefan Løkse

Søk på inkluderingsmidler

Fredrikstad Idrettsråd utlyser nå inkluderingsmidler til idrettslagene i Fredrikstad.


Visste du at andelen barn og unge som lever i vedvarende lavinntekt øker jevnlig? Det gjelder også i Fredrikstad, der omtrent hvert femte barn under 18 år bor i hjem med vedvarende lavinntekt. Disse barna og ungdommene viser seg videre å ha økt fare for å oppleve at de ikke har de samme godene som andre barn.


Ønsker idrettslaget å gjøre en innsats for å rekruttere noen av disse barna og ungdommen? Enten det er ferieaktivitet, åpen hall, ukentlig idrettstilbud eller et nytt og spennende aktivitetstiltak - så kan idrettslaget søke om midler innen 14. mai 2023.



For alle retningslinjer og prioriteringsområder, les "Retningslinjer for 2023".


Siste innlegg

Se alle

Innkalling til Årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad Idretts- Og Aktivitetsråd. Årsmøtet avholdes 14. mai 2024 klokken 18:00, i auditorium H113 på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad. Inngang H11 ved kaffe

Comments


bottom of page