top of page
Søk
  • Forfatterens bildeStefan Løkse

Søk på inkluderingsmidler

Fredrikstad Idrettsråd utlyser nå inkluderingsmidler til idrettslagene i Fredrikstad.


Visste du at andelen barn og unge som lever i vedvarende lavinntekt øker jevnlig? Det gjelder også i Fredrikstad, der omtrent hvert femte barn under 18 år bor i hjem med vedvarende lavinntekt. Disse barna og ungdommene viser seg videre å ha økt fare for å oppleve at de ikke har de samme godene som andre barn.


Ønsker idrettslaget å gjøre en innsats for å rekruttere noen av disse barna og ungdommen? Enten det er ferieaktivitet, åpen hall, ukentlig idrettstilbud eller et nytt og spennende aktivitetstiltak - så kan idrettslaget søke om midler innen 14. mai 2023.


SØKNADSSKJEMA


For alle retningslinjer og prioriteringsområder, les "Retningslinjer for 2023".


418 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page