top of page
 • Sille Kingsrød-Kristoffersen

Gjenåpningen fortsetter - Tiltakene som gjelder nå og nye som trer i kraft fra 20. juni

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om én meters avstand.

 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. Fra 20. juni kan de under 20 år delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner og kretser, både utendørs og innendørs.

 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

 • Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå.

 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. (nytt - fra 20.juni). (Det oppfordres til aktivitet utendørs fremfor innendørs). Dette gjelder deltakelse på kamper og stevner innen regionen og kretsen.

 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs (nytt - fra 20 juni).

 • Toppidretten kan gjennomføres som normalt, noe som betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs.

 • Svømmehaller og treningssenter kan holde åpent. Voksne kan igjen drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og med minst én meters avstand. Dette gjelder også gruppetrening på treningssentre.


Arrangementer (gjelder pr dags dato):

Arrangementer innendørs uten faste, tilviste plasser:

Maks 50 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på innendørs arrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.

For idrettsarrangement inkluderer tallet på 50 spillere, støtteapparat osv. Det kun lag fra samme kommune som kan spille mot hverandre. Har laget spillere fra andre kommuner kan de likevel delta.

Personer som er definert som «beskyttet» regnes også med i totalantallet (er ikke unntatt).


Arrangementer og møter innendørs med faste, tilviste plasser:

Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Alle som ikke er i samme husstand må holde 1 meters avstand.

Møter som er å anse som et arrangement med tilviste plasser har en øvre grense på 200 deltagere. Dersom det er sosiale samlinger i etterkant, er den øvre grensen 20 deltagere innendørs og 30 utendørs. Personer som er definert som «beskyttet» regnes også med i totalantallet (er ikke unntatt).


Utendørs - Faste, tilviste plasser:

Inntil 200 personer

Alle som ikke er i samme husstand må holde 1 meters avstand

Personer som er definert som «beskyttet» regnes også med i totalantallet (er ikke unntatt).


Faste, tilviste sitteplasser:

Inntil 200 personer, men 200 personer x 3 kohorter hvis alle i publikum sitter på faste tilviste plasser og det er 2 meters avstand mellom kohortene.

Alle som ikke er i samme husstand må holde 1 meters avstand.

Personer som er definert som «beskyttet» regnes også med i totalantallet (er ikke unntatt).


Arrangementer (gjelder fra 20 juni):

Uten test eller koronasertifikat:

Faste tilviste plasser:

 • Innendørs: Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)

 • Utendørs: Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser:

 • Innendørs: Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)

 • Utendørs: Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

Med test eller koronasertifikat:

Faste tilviste plasser:

 • Innendørs: 50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter)

 • Utendørs: 50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)

Uten faste plasser:

 • Innendørs: 50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter)

 • Utendørs: 50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)


Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. Høyt smittetrykk innebærer at kommuner har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller i tilsvarende lokal forskrift.Comments


bottom of page