top of page

Vedrørende stengte anlegg

Melding fra Fredrikstad kommune - Virksomhet idrett vedrørende stengte anlegg:


"Informasjon til leietakere

Kommuneoverlegene og resten av kriseledelsen er av den oppfatning at det nå ikke er fremkommet noe ny informasjon vedrørende idrettsaktivitet utover det som er tidligere kommunisert. Det vil si at idrettsaktivitet som kan etterleve de anbefalte smittevernreglene, kan avholdes. Her har de enkelte særforbundene selv utarbeidet retningslinjer som sier noe om hva slags type aktivitet som kan utføres.

Vi vil fremdeles holde alle innendørs idrettsanlegg stengt til 15. juni, da vi ikke har kapasitet til å overholde de smittevernkravene som vil være nødvendige.

Vedrørende ny pressemelding 1. mai, så gjelder dette arrangementer for sommeren 2020. Vi har ikke anledning til å hverken åpne noe tidligere eller stenge lenger enn varslet.

For mer informasjon henviser vi til de overordnede informasjonskanalene på kommunens hjemmeside, helsenorge.no og FHI.no"

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page