top of page
  • Stefan Løkse

Velkommen til Årsmøte 2022 i Fredrikstad Idrettsråd

Oppdatert: 21. mar. 2022

Velkommen til årsmøte i Fredrikstad Idrettsråd. Årsmøtet avholdes 21. mars 2022 klokken 18:30 i auditorium H113 på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad.

Inngang H11 ved kaffebaren ved enden av Gamle Beddingvei på Kråkerøy. (Google) Parkering kan gjøres på Fredrikstad Stadion.


Påmeldingsfristen er ute, men du kan fremdeles melde deg på i døra frem til møtestart klokken 18:30. Husk å ta med fullmaktskjema om det ikke er sendt inn i forkant.
Representasjon / stemmerett / valgbarhet:

Alle idrettslag tilsluttet idrettsrådet i minst seks måneder har representasjonsrett etter den skala som følger av idrettsrådets lov:

  • Idrettslag med inntil 99 medlemmer: 1 representant

  • Idrettslag med inntil 100 - 499 medlemmer: 2 representanter

  • Idrettslag med over 500 medlemmer: 3 representanter

Representantene som representerer idrettslaget må være valgt på ordinært/ekstraordinært årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Dersom årsmøtet i det representasjonsberettigede idrettslaget ikke selv har oppnevnt representanter eller gitt fullmakt til styret, kan styret i det idrettslaget som har representasjonsrett oppnevne slike representanter jf. lovnormen for idrettslag.


Idrettslaget ved leder må sende inn fullmaktsskjema senest 21. mars klokken 09:00 til madelen@frid.no som bekrefter hvilke representanter som er valgt på årsmøtet eller oppnevnt av styret - og som har stemmerett på vegne av idrettslaget.


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av et idrettslag tilsluttet idrettsrådet i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.


Forslag:

Fristen for å komme med forslag er ute.

Sakspapirer:


Grunnet smittesituasjonen har det vært nødvendig med digital signering av dokumenter. Dette har medført at årspapirene er delt opp i flere vedlegg.Mer informasjon:

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Fredrikstad Idrettsråds lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Stefan Løkse kontaktes på stefan@frid.no eller 95071972.

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page