top of page
  • Stefan Løkse

Velkommen til årsmøte i Fredrikstad Idrettsråd

Oppdatert: 4. mar. 2021

Det årlige årsmøtet for Fredrikstad Idrettsråd avholdes den 4. mars 2021, Kl. 18:30. Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt. Klubbene bes om å registrere sine representanter innen 4. mars 2021 kl:12:00, via følgende lenke: PÅMELDING


Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet. Det sendes det ut en lenke til de påmeldtes e-postadresse, slik at de får tilgang til møtet.

Sakspapirer:


Grunnet COVID-19 har det vært nødvendig med digital signering av dokumenter. Dette har medført at det i år er flere vedlegg enn vanlig. Nedenfor kan du laste ned sakspapirene uten vedlegg, med vedlegg i slutten av dokumentet eller vedleggene enkeltvis (disse inneholder sertifisering av signering)

Klubbene kan delta med representanter etter følgende skala:

lag med inntil 99 medlemmer: 1 representant lag med 100 - 499 medlemmer: 2 representanter lag med over 500 medlemmer: 3 representanter Bedriftsidretten : 12 representanter

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page