January 17, 2020

På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020. For å sikre at alle idrettsråd har en lov som til enhver tid er i samsvar m...

January 17, 2020

Fredrikstad Idrettsråd (FRID) vil med dette invitere til ledermøte

Tid: Torsdag, 06. februar kl. 19:00-21:00

Hvem: Klubbledere i Fredrikstad

Sted: Høgskolen i Fredrikstad, Auditorium - H33...

January 14, 2020

Bystyret vedtok den 06.02.2020, å sende forslaget til kommuneplanens arealdel 2020-2023 ut på annen gans høring. Kommuneplanen er Fredrikstad kommunes overordnede plan. I 2019 skal den...

January 13, 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad Idrettsråd - FRID. 

Årsmøtet avholdes mandag den 02.03 kl. 18:30 på Høgskolen i Fredrikstad, Auditorium - H336. 

Inngang H11 ve...

Eldre innlegg >

Please reload