November 5, 2019

Idrettsrådets leder John Fredrik Olsen er av Bystyret 17.10.2019 valgt til nestleder i Kontrollutvalget i Fredrikstad kommune for perioden 2019-2023. Dette vervet er ikke forenlig med å...

October 22, 2019

FRID har fordelt årets lokale aktivitetsmidler (LAM-midler), 5 700 671 kr, etter vedtatte fordelingsprinsipper som følger:


Fagansvarlig barneidrett
Denne støtten tilgodeses til en perso...

October 13, 2019

Da var hankøkonferansen for 2019 vel gjennomført. Vi ønsker å takke Hankø hotell, dyktige foredragsholder og ikke minst alle besøkende seminardeltakere for en kunnskapgivende og lærerik...

October 9, 2019

Visste du at idretten i Fredrikstad har fått sin egen podcast? Podcasten har fått navnet “Idrettspodden”, og du finner den her på nettsiden, under menypunktet «Podcast», eller ved å try...

Eldre innlegg >

Please reload

Motta våre nyhetsbrev