Miljøkontakter

 

Miljøkontakter er ressurspersoner som er ute i idrettsklubber og gir innvandrerbarn, spesielt jenter med innvandrerbakgrunn og deres familier tilstrekkelig informasjon og trygghet slik at de finner seg til rette i idrettslag. Fredrikstad idrettsråd avholder to miljøkontaktkurs i året der vi kurser miljøkontakter. 


Krav for å motta midler for miljøkontakter finnes under fanen lokale aktivitetsmidler.