top of page

Personvern

 

Fredrikstad Idrettsråd ("vi") er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger.

 

I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, eller informasjon om interesser. Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

 

Denne erklæringen gjelder frid.no med tilhørende registreringsskjemaer, men ikke eventuel ekstern innhold som er linket til fra våre tjenester. Se deres personvernerklæringer for mer informasjon om hvordan dine data behandles på deres systemer.

 

Hvilken informasjon samler vi inn?

 

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester og hvilke tillatelser du gir oss så samler vi inn følgende informasjon om deg og din bruk:

 

 • Opplysninger du frivillig gir oss: Informasjon du oppgir når du registrerer informasjon i en av våre løsninger, når du setter opp en varsling eller lignende. Vi vil aldri be om sensitive data som fødselsnummer, passord eller annet i våre løsninger.

 • Opplysninger om din bruk av våre løsninger: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.

 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med oss, som for eksempel via våre epostløsninger og chat.

 • Opplysninger fra partnere: Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere.

 • Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene vi har om deg.

 

Hva bruker vi informasjonen til?

 

Vi samler inn informasjonen for å kunne:

 

 1. Tilby brukervennlige nettsider og løsninger: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside og løsninger til deg, som for eksempel ditt teknisk utstyr. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet til hva vi tror du er interessert i.

 2. Kunne levere våre pålagte tjenester: Vi bruker opplysninger du oppgir ved registrering for å kunne levere våre pålagte tjenester. Dette kan feks være leveranse og organisering av ulike støtteordninger for våre medlemmer. Denne informasjonen deler vi med ulike partnere for å kunne sikre en best mulig leveranse. Mer informasjon er angitt under hver tjeneste.

 3. Tilby en god kundeservice og oppfølging: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt brukerforhold til oss.

 4. Utarbeide god statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger trender for å forbedre og videreutvikle våre løsninger og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

 5. Opplyse og informere deg om våre og våres medlemmers tjenester: Vi bruker din informasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg informasjon vi mener er relevant for deg og våre medlemmer. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre disse mest mulig relevant for deg.

 

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 4 og 5 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester.

Det rettslige grunnlaget for formål 2, 3 og 5 er for å oppfylle vår kontrakt med deg.

 

Hvordan lagres informasjonen og hvem deles den med?

 

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss:

 

 

I forbindelse med leveranse av våre tjenester, deler vi informasjon med ulike organisasjoner tilknyttet de ulike løsningene. Ved bruk av følgende tjenester aksepterer du at informasjonen deles og at det er mottakeren av informasjonen som ansvaret på sine plattformer. Se de enkeltes personvernserklæringer for mer informasjon:

 

 • Lokale Aktivitetsmidler: Informasjon du fyller inn vil deles med Norges Idrettsforbund og Fredrikstad Kommune.

 • Prosjektet Idrett/Skole: Informasjonen du fyller inn vil deles med Fredrikstad Kommune. Uidentifiserbar informasjon vil deles med ulike partnere som støtter prosjektet.

 • Prosjektet Økonomisk Inkludering: Informasjonen du fyller inn vil deles med Fredrikstad Kommune. Uidentifiserbar informasjon vil deles med ulike partnere som støtter prosjektet. Informasjonen vil også benyttes for å gjøre nødvendige utbetalinger for å levere tjenesten.

 • Prosjektet Barneidrettens Dag: Informasjonen du fyller inn vil ikke deles med noeneksterne parter.

 • Hankø Seminaret: Informasjonen du fyller inn vil deles med Hankø Fjordhotell og Spa. Informasjonen vil også benyttes for å gjøre nødvendige utbetalinger for å levere tjenesten.

 

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

 

Hvor lenge blir dataene lagret?

 

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Vi lagrer data som du frivillig

har gitt oss i maksimalt fem år, med mindre vi trenger å lagre det lenger. Du kan når som helst be oss om å slette eller anonymisere dine data som vi har samlet inn eller som du har gitt oss. Se dine rettigheter under.

 

Blir det lagret noen kaker (cookies) på frid.no?

 

Våre tekniske leverandører på frid.no, bruker sessions og cookies i visse tilfeller for å lagre data. Dette er for å kunne levere nødvendige tjenester som nevnt i tidligere kapitler.

 

Hva er dine rettigheter?

 

Du har rett til å be oss å:

 

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.

 • Oppdatere dine personopplysninger.

 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.

 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.

 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss. Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Dette kan være med bakgrunn i at vi ikke kan levere dine forespurte tjenester uten å lagre ett minimum av data.

 

Ved å be om at informasjon slettes kan det innebære at du blir diskvalifsert for leveranse av visse tjenester. Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

 

Hvordan kan man komme i kontakt med dere?

 

Vi kan kontaktes på kontoret@frid.no eller på telefon 95071972.

 

Daglig leder: Stefan Løkse

Fredrikstad IdrettsrådOrganisasjonsnummer 971248653

 

bottom of page