top of page

Barneidrettens dag

 

Barneidrettens dag er et arrangement som gjennomføres to ganger i året av Fredrikstad idrettsråd i samarbeid med Østfoldhallene. Bakgrunn for arrangementet må ses i lys av rollen idrettsrådet har hvor det å sikre best mulig kår for idretten er en av våre viktigste oppgaver. 

 

Idrettslagene har en viktig posisjon i det å utvikle positive og sunne miljøer spesielt for barn og unge i det vi kan kalle for fritidssamfunnet. Å fremheve betydningen av fysisk aktivitet og å være endel av en idrettsklubb er i fokus, og vi opplever at barneidrettens dag er en naturlig rekrutteringsarena for deltagende idrettsklubber.

 

Barneidrettens dag har over flere år utviklet seg til å bli ett bærekraftig og flott arrangement der barn og unge i alle aldre kan få oppleve idrettsglede blant et stort utvalg forskjellige idrettsaktiviteter.  

bottom of page