Lokale Aktivitetsmidler (LAM)

Hvert år har Fredrikstad Idrettsråd (FRID) gleden av å fordele lokale aktivitetsmidler (LAM). Alle registrerte idrettslag som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12 år og / eller 13-19 år får automatisk tildelt midler gjennom hodetilskudd. Videre kan klubbene søke på tilskudd til følgende 6 tiltak. Fagansvarlig barneidrett, Trenerkoordinator (er) ungdomsidrett, nybegynnertilbud 6-16 år, miljøkontakt (er), og til grupper for barn og unge med særlige behov. 

Søknadsportalen for Lokale aktivitetsmidler 2022 er åpen. 

FRIST: onsdag 01. juni.