top of page

Lokale Aktivitetsmidler (LAM)

Hvert år har Fredrikstad Idrettsråd (FRID) gleden av å fordele lokale aktivitetsmidler (LAM). Alle registrerte idrettslag som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12 år og / eller 13-19 år får automatisk tildelt midler gjennom hodetilskudd. Videre kan klubbene søke på tilskudd til ulike tiltak. 

bottom of page