top of page

IDRETT/SKOLE - SAMARBEIDET

 

Gjennom 10 år har Fredrikstad Idretts- og Aktivitetsråd, Fredrikstad kommune, utvalgte sentrumsskoler og idrettslag i Fredrikstad samarbeidet om Idrett/skole -prosjektene og med dette gitt tusenvis av barn muligheten til å delta på gratis idrettsaktiviteter.

 

Skolene er plukket ut på bakgrunn av geografisk beliggenhet og demografiske forhold. Tre til fire dager i uken tilbyr ulike idrettslag gratis og åpen lavterskelaktivitet for elever fra 4. til og med 7. trinn i de respektive aktivitetssalene på skolene. I tillegg har disse skolene en egen dag med svømmeopplæring i regi Kongstensvømmerne i svømmebassenget på Trara skole eller Borge Ungdomsskole, og her kan også elevene på 3. trinn delta. Skolene som er med i prosjektet er for tiden Trara, Cicignon og Kjølberg.  Aktivitetene følger skoleruta i tidsrommene september - november og januar - april, hvilket betyr at det ikke er noe aktivitet i skolens ferier eller planleggingsdager. 

 • Målgruppa for prosjektet er alle barn på de aktuelle trinnene på prosjektskolene og med spesielt fokus på å nå barn og unge som ikke har så enkelt for å komme i aktivitet.

 • Målsetningen er primært å tilby barna gode opplevelser, tilhørighet og mestring gjennom gratis idrettsaktiviteter på fritiden med skolen som en trygg og nær arena.

 • I tillegg er det et ønske at barna gjennom aktivitetene blir motivert til å delta i organiserte idrettsaktiviteter.

For instruktører

 • Dere utfører en viktig og meningsfull oppgave, og bidrar til å gi et godt aktivitetstilbud til barna.

 • Det er veldig viktig at dere registrerer data (antall deltakere) for hver eneste økt.

 • Det er veldig viktig at dere melder FRID så fort som mulig dersom dere ikke kan møte på jobb.

 • FRID fører timeliste for dere. Meld tilbake til FRID dersom dere oppdager feil.

 • Husk å søke om politiattest og send oss denne straks du får den. Kontakt FRID for å få dokumentasjon på "Bekreftelse på formål med søknad om politiattest" som må vedlegges søknad. Klikk her for å komme til søknadssiden.

 • God attest fra oss ved godt utført arbeid!

Registrere data

Bilde_2021-09-05_111711.png

Klikk her for å komme til "appen".​

Denne kan lagres som en app på hjemskjermen på din mobil.

Les hvordan her.

Halltider 2023/2024

Cicignon.jpg
Trara.jpg
Svømming på Trara.jpg

Idrett/skole-samarbeidet


Handlingsmål:

 • Gjennomføre aktiviteter i samarbeid med idrettslag.

 • Samarbeide ved informasjonsflyt mellom ressurspersoner på skolene,

       FRID og idrettslagene.

 • Utarbeide materiell som informerer om tilbudet – til distribusjon på skolene og andre steder.

 • Involvere skoleansatte, foreldre og barn i evaluering av prosjektene.


Målgruppe:

 • Prosjektet er et universelt tilbud til alle barn på prosjektskolene fra 4. til 7. klasse, med spesielt fokus på å aktivisere barn og unge som ellers 


Suksessfaktorer for god aktivitet:

 • Stabilitet i tilbudene til barna over tid.

 • Lokalt eierskap på skolene til prosjektet – både i personalet og skoleledelsen.

 • Felles struktur/instruks for aktivitetene – som henger sammen med forventninger til elevene på skolene

 • Engasjerte, romslige og kompetente instruktører.

 • Stabilitet på trenere/instruktører.

 • Gode erfaringer med kontaktperson på skolene.

 • Også tilby litt alternative/uvanlige aktiviteter.


Administrasjon

 • Strukturert samarbeid mellom prosjektskolene, FRID og Fredrikstad kommune.

 • Ansvarsfordeling for oppgaver – og avklaring av hvem som bestemmer hva.

 • Felles ansvar for å jobbe fram mot hovedmålet.

 • Åpenhet i samarbeidet.

 • Kontinuerlig utviklingsprosjekt – ikke meisla i stein.

 • Tydelige forventninger og klare avtaler/oppdrag mellom FRID, klubb og instruktører.

 • Oppfølging av instruktører – struktur på aktivitet (oppstart, opprop, påmelding, avslutning av aktivitet – se hverandre i øya), kurs/kompetanseheving/samlinger, ordensregler skolene

       (forventninger til barna, teknisk, nøkler, rydding).

 • Gjøre instruktøroppgaven attraktiv (lønn, attest, kompetanseheving, praksis).

 • Kontinuerlig innhenting av statistikk fra aktivitetene.

bottom of page