Idrett/skole samarbeid

Skoleprosjektene er et samarbeid mellom Fredrikstad idrettsråd, Fredrikstad kommune, utvalgte sentrumsskoler og ulike idrettslag i Fredrikstad. Skolene er plukket ut på bakgrunn av geografisk beliggenhet og demografiske forhold. To til tre dager i uken tilbyr ulike idrettslag gratis og åpen lavterskel aktivitet for elever fra 4. til og med 7. trinn. I tillegg har hver skole en egen dag med svømmeopplæring i regi Kongstensvømmerne i svømmebassenget på Trara skole. Skolene som er med i prosjektet er Trara, Cicignon og Nøkleby.  Aktiviteten foregår fra september og ut november, og fra januar og ut april. I disse tidsperiodene følger vi skoleruta, hvilket betyr at det ikke er noe aktivitet i skolens ferier eller planleggingsdager. 

  • Mål: At barn opplever aktivitet, tilhørighet og mestring gjennom gratis lavterskel idrettsaktiviteter på fritiden med skolen som arena.

  • Sekundærmål: At barn gjennom aktivitetene velger å begynne/fortsette i organiserte idrettsaktiviteter.

  • Målgruppe: Prosjektet er et universelt tilbud til alle barn på prosjektskolene fra 4. til 7. klasse, med spesielt fokus på å rekruttere utsatte barn og unge.

For instruktører

  • Viktig og meningsfull jobb.

  • Veldig viktig at dere registrerer data for hver eneste økt.

  • Veldig viktig at dere melder FRID så fort som mulig dersom dere ikke kan møte på jobb.

  • Bruk tildelte gensere for hver enkelt skole når dere jobber.

  • FRID fører timeliste for dere. Meld tilbake til FRID dersom dere oppdager feil.

  • Husk å søke om politiattest og send oss denne straks du får den. Kontakt FRID for å få dokumentasjon på "Bekreftelse på formål med søknad om politiattest" som må vedlegges søknad. Klikk her for å komme til søknadssiden.

  • God attest fra oss ved godt utført arbeid!

Registrere data

Bilde_2021-09-05_111711.png

Klikk her for å komme til "appen".​

Denne kan lagres som en app på hjemskjermen på din mobil.

Les hvordan her.

Halltider 2021/2022

Cicignon.PNG
Trara.PNG
Nøkleby.PNG
Svømming.PNG

Kontaktinformasjon

Spørsmål? Kontakt oss!​

Ikke nøl med å ta kontakt om dere har tips til forbedringer eller om det er noe som ikke fungerer!

Fredrikstad idrettsråd:

Konkrete henvendelser til skole/klubber rettes direkte dit.

 

Skolene:

Klubbene:

Kongstensvømmerne

Linda Antonsen - Svømmeskoleansvarlig - 94867491 - linda.antonsen@kongstensvommerne.no

 

Fredrikstad innebandyklubb

Cato Strømnes - Leder ungdomsavdeling - 92404444 - cato@comsafe.no

Slevik IBK

Morten Johnsen - Styreleder - 45265218 - moaj@fredrikstad.kommune.no

Fredrikstad Blandet Kampsport

Paal Nymann - Styreleder - 94036285 - fredrikstadblandet@gmail.com

Fredrikstad basketballklubb

Casper Stenmoe-Width - Styreleder - 46593132 - casperwidth@outlook.com

 

Fredrikstad bueskytterklubb

Jan Erik Ellingsen - Kontaktperson og trener - 98863934 - jeell@broadpark.no

Nedre Glomma Turn

LasseHauser - Barne- og ungdomskoordinator - 91350657 - lassewh@online.no

Idrett/skole-samarbeidet


Handlingsmål:
- Gjennomføre aktiviteter i samarbeid med idrettslag.
- Samarbeide med prosjektskolene gjennom ressurspersoner på skolene,
informasjon til personalet, og jevnlig kontakt mellom FRID, idrettslag og skolene.
- Utarbeide materiell som informerer om tilbudet – til distribusjon på skolene og andre steder.
- Involvere skoleansatte, foreldre og barn i evaluering av prosjektene.


Målgruppe:

Prosjektet er et universelt tilbud til alle barn på prosjektskolene fra 4. til 7. klasse, med
spesielt fokus på å rekruttere utsatte barn og unge.


Suksessfaktorer:
Aktiviteter:
- Stabilitet i tilbudene til barna over tid.
- Lokalt eierskap på skolene til prosjektet – både i personalet og skoleledelsen.
- Felles struktur/instruks for aktivitetene – som henger sammen med forventninger til elevene
på skolene.
- Engasjerte, romslige og kompetente instruktører.
- Stabilitet på trenere/instruktører.
- Gode erfaringer med kontaktperson på skolene.
- Også tilby litt alternative/uvanlige aktiviteter.


Administrasjon
- Strukturert samarbeid mellom prosjektskolene, FRID og Fredrikstad kommune.
- Ansvarsfordeling for oppgaver – og avklaring av hvem som bestemmer hva.
- Felles ansvar for å jobbe fram mot hovedmålet.
- Åpenhet i samarbeidet.
- Kontinuerlig utviklingsprosjekt – ikke meisla i stein.
- Tydelige forventninger og klare avtaler/oppdrag mellom FRID, klubb og instruktører.
- Oppfølging av instruktører – struktur på aktivitet (oppstart, opprop, påmelding, avslutning av aktivitet