top of page

 

Aktivitetsguidenes roller og oppgaver

 

Fredrikstad Idretts - og Aktivitetsråd (FRID) starter sommeren 2024 prosessen med å ansette aktivitetsguider som en del av arbeidet med å støtte opp under idretten i Fredrikstad.  Aktivitetsguidene våre kommer til å arbeide for å få barn og ungdom som står utenfor inn i aktivitet i idrettslagene. De blir bindeledd mellom skole, familie og idrettslagene, og ved å formidle informasjon og skape trygghet vil de bidra til å senke terskelen for å bli med på fritidsaktiviteter i idrettsforeningene. De blir støttespillere i den tidlige fasen hvor det pga språkvansker og manglende informasjonsflyt kan være vanskelig å orientere seg for familier med barn som ønsker idrettsaktivitet, og guidene følger opp inntil barn og foresatte er trygge nok til å fortsette på egen hånd. Vi ønsker primært å ansette aktivitetsguider som kan kommunisere på morsmålet til de som melder interesse.

Aktivitetsguidene følges opp og lønnes av FRID, og det utarbeides et system for hvordan de kan kontaktes. Både kontaktpersoner i skolene, kommunen, idrettslagene og familiene selv kan ta kontakt, og etter registrering i et interesseskjema starter oppfølgingen. Etter at interessen er meldt vil aktivitetsguiden ta kontakt med familien for å finne en ønsket eller passende idrettsaktivitet til barnet/ungdommen i nærmiljøet. Aktivitetene skal foregå på fritiden, det vil si tiden der barn og unge ikke oppholder seg i barnehage eller skole; ettermiddag og kveld, helger og ferier.

Aktivitetsguiden avklarer praktiske spørsmål om transport, betaling kontingent/treningsavgift, behov for utstyr , økonomisk støtteordninger mm. Aktivitetsguiden kan følge barnet til fritidsaktiviteten i en innledende fase, og avtaler videre oppfølging med den enkelte. Engasjementet rundt familiene kan vare alt fra en time til noen uker, og er organisert ut fra målsetningen om å ivareta tryggheten til de barna og ungdommene med foresatte som tar kontakt for hjelp og veiledning. Aktivitetsguidene får derfor tett oppfølging fra FRIDs side. Informasjon om oppstart kommer i løpet av sensommeren 2024.

bottom of page