Lokale Aktivitetsmidler (LAM) 2014.


LAM midlene for 2014 er fordelt og sendt til utbetaling. Tilsammen 3,199.268 kroner blir utbetalt til klubbene i Fredrikstad. Her kan du se fordelingen.

Prinsippene for fordeling av midlene ble vedtatt på FRIDs årsmøte 24. mars 2014. Fordelingsprinsippene ligger også innen rammen av de forutsetninger som Kulturdepartementet og Norges Idrettsforbund har gitt. Styret i FRID vil understreke at tildelte LAM-midler skal gå til klubbens barne- og ungdomsarbeid, ikke til klubbdriften generelt.

#lokaleaktivitetsmidlerlam

2 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

De lokale tiltakene og anbefalingene er oppdatert

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser og treninger. Dette er unntakene: Det er tillatt med utendørs idretts