top of page
  • Stefan Løkse

Lokale Aktivitetsmidler (LAM) 2014.


LAM midlene for 2014 er fordelt og sendt til utbetaling. Tilsammen 3,199.268 kroner blir utbetalt til klubbene i Fredrikstad. Her kan du se fordelingen.

Prinsippene for fordeling av midlene ble vedtatt på FRIDs årsmøte 24. mars 2014. Fordelingsprinsippene ligger også innen rammen av de forutsetninger som Kulturdepartementet og Norges Idrettsforbund har gitt. Styret i FRID vil understreke at tildelte LAM-midler skal gå til klubbens barne- og ungdomsarbeid, ikke til klubbdriften generelt.

Barn og unge

Siste innlegg

Se alle
bottom of page