top of page
  • Stefan Løkse

Vare- og tjenestemoms 2015


Nå kan alle medlemsorganisasjoner søke om vare- og tjenestemomskompensasjon for 2015. Det er frivillig å være med i ordningen, men vi anbefaler alle å rapportere slik at organisasjonsleddet kan motta kompensasjon.

For mer informasjon les her

Leather Wallet

bottom of page